Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon Ämneskod: TRF

Ämnet trafikövervakning och signalsystem – spårfordon behandlar de datorbaserade system som kontrollerar och övervakar spårfordons trafikrörelser och säkerhet.