Trädgårdsanläggning 1 Kurskod: TRDTRÄ01 Poäng: 100

Kursen trädgårdsanläggning 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 8.