Yrkestrafik 1b Kurskod: TRAYRK01b Poäng: 300

Kursen yrkestrafik 1b omfattar punkterna 1–2 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte.