Fordonskombinationer – godstransporter Kurskod: TRAFOR0 Poäng: 200

Kursen fordonskombinationer – godstransporter omfattar punkterna 1–3 och 5–7 under rubriken Ämnets syfte.