Trä 2 – beklädnad Kurskod: TRÄTRK02 Poäng: 100

Kursen trä 2 – beklädnad omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.