Bygga i trä Kurskod: TRÄBYG0 Poäng: 100

Kursen bygga i trä omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.