Tillverkningsunderlag 2 Kurskod: TILTIL02 Poäng: 100

Kursen tillverkningsunderlag 2 omfattar punkterna 3–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.