Tillverkningsunderlag Ämneskod: TIL

Ämnet tillverkningsunderlag behandlar tolkning av underlag som används vid produktion av produkter samt skapande av egna tillverkningsunderlag från enkla skisser med hjälp av datorteknik. Det behandlar även beredningsunderlag, material- och produktionsstyrning samt informationssökning.