Komponenter och system el Kurskod: TEYKOM0 Poäng: 100

Kursen komponenter och system el omfattar punkterna 4–8 under rubriken Ämnets syfte.