Tekniska system – VVS Ämneskod: TES

Ämnet tekniska system – VVS behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet VVS-installation. I projektering ingår utrednings- och förberedelsearbete som föregår det operativa genomförandet av en insats. Ämnet tekniska system – VVS får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.