Teknik i vård och omsorg Kurskod: TENTEK0 Poäng: 100

Kursen teknik i vård och omsorg omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.