Teknik 2 Kurskod: TEKTEK02 Poäng: 100

Kursen teknik 2 omfattar punkterna 2–5 och 9 under rubriken Ämnets syfte.