Teknik – specialisering Kurskod: TEKTEK00S Poäng: 100

Kursen teknik – specialisering omfattar punkterna 1–5 och 9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt teknikområde.