Scenografi, mask och kostym Kurskod: TEASCE00S Poäng: 100

Kursen scenografi, mask och kostym omfattar punkterna 2 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2. I kursen behandlas kunskaper med betoning på ett av områdena scenografi, mask eller kostym.