Dramatik och dramaturgi Kurskod: TEADRM0 Poäng: 100

Kursen dramatik och dramaturgi omfattar punkterna 3, 5–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3.