Svenskt teckenspråk för hörande 3 Kurskod: SVTSVT03 Poäng: 100

Kursen svenskt teckenspråk för hörande 3 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.