Svenskt teckenspråk 1 Kurskod: SVKSVK01 Poäng: 100

Kursen svenskt teckenspråk 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.