Svenska 3 Kurskod: SVESVE03 Poäng: 100

Kursen svenska 3 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.