Svenska 2 Kurskod: SVESVE02 Poäng: 100

Kursen svenska 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.