Svenska som andraspråk 2 Kurskod: SVASVA02 Poäng: 100

Kursen svenska som andraspråk 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.