Support och hemservice Kurskod: SUPSUP0 Poäng: 100

Kursen support och hemservice omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.