Service och reparationsarbete Kurskod: SUPSER0 Poäng: 100

Kursen service och reparationsarbete omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.