Kundmottagning och reservdelshantering Kurskod: SUPKUN0 Poäng: 100

Kursen kundmottagning och reservdelshantering omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.