Styckning 3 Kurskod: STCSTY03 Poäng: 200

Kursen styckning 3 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.