Styckning 2 Kurskod: STCSTY02 Poäng: 100

Kursen styckning 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.