Finstyckning Kurskod: STCFIN0 Poäng: 100

Kursen finstyckning omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.