Spårfordon Ämneskod: SPO

Ämnet spårfordon behandlar de system spårfordon är uppbyggda av och hur dessa samverkar. Det behandlar också aktiviteter för driftsäkerhet och underhåll samt fordonens driftsmiljö. Ämnet behandlar personsäkerhetsfrågor i den omfattning som krävs för att vistas inom spårområden.