Sprinklerteknik Ämneskod: SPN

Ämnet sprinklerteknik behandlar uppbyggnad och funktion av sprinklersystem i byggnader och är till sin karaktär både praktiskt och teoretiskt. Ämnet behandlar branschens tekniska utveckling och betydelsen av en effektiv säkerhetsnivå enligt gällande regelverk inom bygglagstiftning och brandskydd.