Idrottsspecialisering 1 Kurskod: SPEIDS31 Poäng: 100

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper inom specifik idrott.