Specialpedagogik 1 Kurskod: SPCSPE01 Poäng: 100

Kursen specialpedagogik 1 omfattar punkterna 1, 3–5 och 7–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.