Språk specialisering – retorik 1a Kurskod: SPAXXX01a Poäng: 50

Kursen språk specialisering – retorik 1a omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.