Socialt arbete Kurskod: SOCSOI0 Poäng: 200

Kursen socialt arbete omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.