Pistmaskinkörning Kurskod: SNOPIS0 Poäng: 100

Kursen pistmaskinkörning omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte.