Skogsbruksmaskinsteknik Kurskod: SKBSKO0 Poäng: 100

Kursen skogsbruksmaskinsteknik omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.