Skötsel av utemiljöer Kurskod: SKÖSKÖ0 Poäng: 100

Kursen skötsel av utemiljöer omfattar punkterna 1, 3–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 4.