Servering – specialisering Kurskod: SERSER00S Poäng: 100

Kursen servering – specialisering omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–6. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.