Personbilar – verkstad och elteknik Kurskod: SEOPER0 Poäng: 100

Kursen personbilar – verkstad och elteknik omfattar punkterna 1–2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.