Personbilar – service och underhållsteknik Ämneskod: SEO

Ämnet personbilar – service och underhållsteknik behandlar fordonsverkstaden som arbetsplats. Ämnet behandlar även funktion hos, service och underhåll av personbilar och lätta transportfordon.