Serviceteknik – naturbruk Ämneskod: SEI

Service och underhåll av teknisk utrustning inom naturbruket har en avgörande betydelse för produktkvalitet, ekonomi och påverkan på miljö och människor. Många arbetsmoment inom naturbruket är årstids- och väderberoende och ska genomföras på kort tid. Därför måste den tekniska utrustningen vara i gott skick och möjlig att reparera på plats. Ämnet serviceteknik – naturbruk behandlar service, underhåll och reparationer av den tekniska utrustning som används inom naturbrukets olika verksamhetsområden. I ämnet behandlas också den tekniska utrustningens konstruktion och funktion.