Samhällskunskap 1a1 Kurskod: SAMSAM01a1 Poäng: 50

Kursen samhällskunskap 1a1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.