Internationell ekonomi Kurskod: SAMINE0 Poäng: 100

Kursen internationell ekonomi omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.