Samiskt hantverk 5 Kurskod: SAISAM05 Poäng: 100

Kursen samiskt hantverk 5 omfattar punkterna 2–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2, 4–6 och 8. I kursen behandlas utökade fördjupade kunskaper i ämnet.