Samiskt hantverk 2 Kurskod: SAISAM02S Poäng: 100

Kursen samiskt hantverk 2 omfattar punkterna 2–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2, 4 och 7–9. I kursen befästs grundkunskaperna i valt hantverksområde.