Samiskt hantverk 1 Kurskod: SAISAM01S Poäng: 100

Kursen samiskt hantverk 1 omfattar punkterna 2–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2, 3, 5 och 10. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i valt hantverksområde.