Miljöcertifierade hus Kurskod: SAHMIL0 Poäng: 100

Kursen miljöcertifierade hus omfattar punkterna 2, 8–10 under rubriken Ämnets syfte.