Personbilar – kraftöverföring Kurskod: REPPES0 Poäng: 100

Kursen personbilar – kraftöverföring omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.