Personbilar – system- och diagnosteknik 1 Kurskod: REPPER01 Poäng: 200

Kursen personbilar – system- och diagnosteknik 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.