Psykologi 2b Kurskod: PSKPSY02b Poäng: 50

Kursen psykologi 2b omfattar punkterna 2–3 och 6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.