Verktygskunskap Kurskod: PRUVEY0 Poäng: 100

Kursen verktygskunskap omfattar punkterna 1, 3, 5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte.