Programmering 1 Kurskod: PRRPRR01 Poäng: 100

Kursen programmering 1 omfattar punkterna 1–6 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte.